Een kavel kopen

in 6 stappen

Zo werkt het in de praktijk

Zelf bouwen is een bijzonder avontuur, en wij helpen u graag goed op weg. Het aankooptraject van uw kavel in De Boogaard of De Majoor start als u na het verkoopgesprek besluit vrijblijvend een optie nemen: deze optie duurt 8 weken. Dit geeft u de tijd om verder na te denken over de woning die u wilt bouwen en met welke architect u in zee wilt gaan. Besluit u verder te gaan, dan komt een heel proces op gang dat
ongeveer een half jaar duurt.

Stap 1

VRIJBLIJVENDE OPTIE
Nadat u zelf uw favoriete kavel in De Boogaard of De Majoor heeft gevonden, wordt er een verkoopgesprek met u ingepland bij de makelaar.

Na het verkoopgesprek start een vrijblijvende optietermijn van 8 weken waarin u uit kunt zoeken welke woning u wilt realiseren en met welke architect u in zee kunt gaan. Dit is ook het moment om de financierbaarheid te controleren. Wij adviseren u om in deze optieperiode een concept aanvraag bij de
gemeente te doen. Tijdens deze optie periode ontvangt u een concept koopovereenkomst. Overige stukken zijn te downloaden vanaf de website www.detorensteepolder.nl

Stap 2

TEKENEN VAN KOOPOVEREENKOMST
De koopovereenkomst wordt getekend binnen 1 week nadat uw optietermijn is verlopen. In deze koopovereenkomst is opgenomen dat er binnen 2 weken een aanbetaling van 1% van de koopsom overgemaakt wordt naar de derdengelden rekening van de notaris.
Bijlage koopovereenkomst:
• Kaveltekening
• Concept akte van levering
Overige stukken:
• Inrichtingstekening voorzien van de
nutsaansluitingen
• Beeldkwaliteitsplan (te downloaden)
• Een model Eigen Verklaring Financiering
• Gedragscode De Torensteepolder vrije kavels
U heeft na het ondertekenen van de
koopovereenkomst 6 maanden de tijd om uw omgevingsvergunning te regelen. Binnen deze periode bent u verplicht om af te nemen anders vervalt de aanbetaling aan Midstate.

Stap 3

SCHETSONTWERP
U kunt aan de slag met uw architect of aannemer. Aan de hand van uw woonwensen ontwerpt u samen een woning binnen de mogelijkheden van het beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en de kaveltekening.

Het ontwerp legt u voor aan de gemeente, die toetst aan het bestemmingsplan en aan welstand. Gedurende de looptijd van de koopovereenkomst wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerpen kunt
u de financiering voor de kavel en het huis zekerstellen.

Stap 4

OMGEVINGSVERGUNNING OF BOUWAANVRAAG
Staat uw droomwoning op papier? Dan dient de architect of aannemer een omgevingsvergunning in via www.omgevingsloket.nl.
Deze wordt getoetst aan:
• De kaveltekening
• Het bestemmingsplan
• Het bouwbesluit
• Het door welstand goedgekeurde ontwerp

Overige Wet en regelgeving
De gemeente brengt hiervoor legeskosten in rekening: deze kosten kunt u opvragen bij de gemeente Cromstrijen.

Stap 5

LEVERING VAN DE GROND
De reguliere doorlooptijd voor een omgevingsvergunning is 8 weken, maar dit kan soms ook sneller.

Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend, is er nog een wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Daarna is de omgevingsvergunning onherroepelijk en vindt binnen 2 weken de levering van de grond plaats; dit alles binnen de eerder gestelde termijn van 6 maanden. De overdracht verloopt via de projectnotaris waarbij u de totale kavelprijs voldoet. De grond is van u!

Stap 6

START VAN DE BOUW!
Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de grond is geleverd, kunt u beginnen met het bouwen van uw droomhuis. Ook in de bezwaar­termijn kunt u (op eigen risico) al wel beginnen met de werkzaamheden. Randvoorwaarde is wel dat de grond is afgenomen.

juiste-aannemer

De juiste aannemer

We zeggen het wel, maar in de praktijk bouwt u uw eigen woning (waarschijnlijk) helemaal niet zelf: daarvoor neemt u een aannemer in de arm. Als u niet uit de bouw komt en geen bouwervaring heeft, is het best lastig om te beoordelen of u een goede partij inhuurt. We geven u graag wat handige adviezen, en wijzen u op verschillende mogelijkheden om te zorgen dat u zo min mogelijk risico loopt.

Op zoek naar een aannemer
Regionale aannemers hebben minder reiskosten en zijn vaak beter bekend met de plaatselijke omstandigheden en voorschriften. Heeft u een aannemer leren kennen en klikt het? Dat is belangrijk, want u zult de komende maanden veelvuldig contact met elkaar hebben. Toch is het verstandig om het ook zakelijk te benaderen: controleer altijd referenties van het bouwbedrijf. Heeft de aannemer al eerder in opdracht van particulieren gebouwd en hoe is dat verlopen? Kijk ook even na of de aannemer lid van een vakorganisatie en aangesloten bij een waarborgfonds.

Garanties en waarborgen
Als een bouwbedrijf onverhoopt failliet zou gaan, wilt u daar niet de dupe van zijn. Er zijn diverse verzekeringen of waarborgen waarmee u de garantie krijgt dat uw woning in dit geval toch (en zonder extra kosten) wordt afgebouwd. Ook bieden deze verzekeringen garanties bij gebreken na oplevering en (grove) gebreken in de constructie. De vier meest voorkomen­de zijn Stichting Woningborg (SWB), Stichting Waarborgfonds koopwoningen (SWK), Stichting Garantiewaarborg Nederland (SGWN) en Bouwgarant.

Stichting Woningborg (SWB) ­en Stichting Waarborgfonds koopwoningen (SWK)
De SWB en SWK garanties zijn de meest vergaande regelingen, met certificeringssysteem, waarbij aannemers aan voorwaarden moeten voldoen. Uw aannemer moet u een waarborgcertificaat over­handigen, de model aannemingsovereenkomst van het SWB of SWK gebruiken en de garantie- en waarborgregeling van het SWB of SWK toepassen.

Zeker kleinere aannemers zijn lang niet altijd bij het SWB of SWK aangesloten. Vraag ernaar of kijk voor een overzicht van aangesloten aannemers (bij u in de buurt) op www.swk.nl of www.woningborg.nl

Stichting Garantiewaarborg Nederland (SGWN)
Is uw aannemer niet aangesloten bij het SWB of SWK of kan uw woning niet onder waarborggarantie gebouwd worden? Dan kunt u als opdrachtgever uw aannemer vragen een SGWN waarborg af te sluiten voor de bouw van uw woning. De aannemer regelt dit met SGWN waarna u een garantie- en waar­borg­certificaat ontvangt. Hiermee zijn de grootste risico’s gedekt. Meer informatie over het SGWN-waarborg is te vinden op www.garantiewaarborg.nl

Bouwgarant
Eventueel kunt u zelf of uw aannemer een vergelijkbare verzekering afsluiten via de organisatie Bouw­garant, als uw aannemer daarbij is aangesloten. Bij deze verzekering wordt niet altijd een standaard­aannemingsovereenkomst gebruikt, kan de garantie door opdrachtgever of aannemer worden afgesloten, en is een eigen (onafhankelijke) arbitrageregeling van toepassing. Via de website www.bouwgarant.nl kunt u zoeken naar een aangesloten aannemer bij u in de buurt.

Contract met de aannemer
Komt een aannemer met een eigen contract, dan advi­seren wij toch een modelcontract te gebruiken of anders het contract zeer zorgvuldig door te (laten) nemen door een extern adviseur. Vergelijk bijvoorbeeld het contract van de aannemer met het SWB of SWK

modelcontract om tekortkomingen op te sporen. Met een standaardovereenkomst voorkomt u dat er dingen buiten het contract worden gelaten die later voor een stijging van de kosten kunnen zorgen of voor onder­maats werk. De modelcontracten zijn onder meer te verkrijgen via de Vereniging Eigen Huis: www.eigenhuis.nl (lidmaatschap nodig), via de websites van SWB of SWK of via uw eventuele bouwbegeleider.

Gedragscode aannemers
De Boogaard en De Majoor kennen een gedragscode voor aannemers in het gebied en op de bouwplaats, en een uitvoering coördinator die toeziet op hand­having. Zo willen we de woonomgeving zo netjes mogelijk houden en overlast beperken. Het is raad­zaam de bouwer(s) de gedragscode zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, zodat ze weten waar ze rekening mee moeten houden.

Zelfbouw in Nederland
Op www.zelfbouwinnederland.nl (ZiN) vindt u als zelfbouwer of bouwgroep alles wat u nodig hebt om uw eigen huis te bouwen of project te ontwikkelen, of u dat nu alleen doet (particulier opdrachtgeverschap, PO) of samen met anderen (collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO).

Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw
U kunt zelf kiezen of u uw woning wilt bouwen met Politiekeurmerk. Om als woningeigenaar in aan­mer­king te komen voor het PKVW-certificaat Beveiligde Woning moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u alle infor­matie hierover.